Az EDIKTUM Alapítvány a Magyarországon élõ külföldiek beilleszkedéséért civil szervezet információs szolgálatot tart fenn kínai állampolgárok részére.
Az Alapítványhoz a magyarországi életvezetéshez szükséges valamennyi kérdéssel fordulhatnak az érdeklõdõk. Tapasztalatunk szerint a leggyakrabban az alábbi kérdésekre keresnek útmutatást a Magyarországon élõ kínai állampolgárok:

1.) A magyarországi tartózkodás törvényes feltételeinek és a beutazás céljának megvalósítása (vízum, tartózkodási engedély) kérdéseiben, a cégmûködtetés, a munkavállalás törvényes feltételeiben.

2.) Közigazgatási hivatalokban történõ eljárási rendrõl.

3.) A Magyarországon elfogadott szerzõdések formájáról és tartalmáról.

4.) Az érvényes adásvételi szerzõdések legfontosabb körülményeirõl.

5.) A pénzintézeti eljárások rendjérõl.

6.) Gyermek születésével kapcsolatos tennivalókról.

7.) Gyermekek beiskolázásának körülményeirõl és elõírásairól.

8.) Civil és önsegítõ szervezetek létrehozásának feltételeirõl.

9.) Egészségbiztosítási feltételekrõl.

10.) Az orvos látogatásának jogairól és feltételeirõl.

11.) Bármely, nem napi gyakorisággal elõforduló kérdésekben.

A tanácsadás elõzetes idõpont egyeztetés alapján az Alapítvány irodájában történik.

Cím: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. II. emelet II/1.

Telefon (idõpontegyeztetés): 30/9312-603

E-mail-ben kínai és angol nyelven feltett kérdéseikre is válaszolunk.
E-mail címünk: ediktum@ediktum.hu
Honlap címünk: www.ediktum.hu