Általános forgalmi adó (ÁFA) változása


Az ÁFA kulcs 25 %-ról 27 %-ra emelkedik.
A számlákon a következõképpen kell szerepeltetni a jövõben az Áfa mértékét, kulcsát:
– az áfa kulcs, az áfa mértéke: 27 %
– a számla 21,26 % áfát tartalmaz.
– A pénztárgépeket 2012.február 29-ig kell átállítani az új Áfa kulcsra, azonban javasolt az átállítást minél elõbb elvégeztetni, mivel az átállításig a pénztárgép nem használható (helyette kézi nyugtát kell kiállítani!) az olyan pénztárgépeknél, melyeken szerepel az ÁFA %-a is.

Áthúzódó tételek számlázása

Idõszak: 2011. Fizetési határidõ: 2011. ÁFA: 25 %
Idõszak: 2011. Fizetési határidõ: 2012. ÁFA: 25 %
Idõszak: 2012. Fizetési határidõ: 2011. ÁFA: 25 %
Idõszak: 2011-12. Fizetési határidõ: 2011. ÁFA: 25 %
Idõszak: 2011-12. Fizetési határidõ: 2012-02-28. ÁFA: 25-27 % (idõarányosan)
Idõszak: 2012-02-28. Fizetési határidõ: 2012-02-28. ÁFA: 27 %

Cégautó

A cégautóadó 2012. évi havi mértéke személygépkocsira vonatkozóan:
Teljesítmény: a forgalmi engedély P.2. kódja
Környezetvédelmi besorolás: a forgalmi engedély V.9. kódja (pl. 66 KW teljesítmény és 09-es környezetvédelmi besorolás esetén 11.000 Ft/hó.)

Adózás rendje

Jelentõsen szigorodik az adóbírság mértéke azokban a kirívóan jogellenes esetekben, amelyben az adóhiány a bizonylatok, könyvek, nyilvántartások meghamisításával, megsemmisítésével függnek össze. A bírság az adóhiány mértékének 200 %-a.
A független felek közötti készpénzfizetés bejelentési összeghatára 5 millió Ft-ról 2 millió Ft-ra csökken.
Az adószám felfüggesztése nélkül kerül sor az adószám törlésére azon adózó esetében, amely székhelye nem valós cím, vagy a rá irányuló szabályoknak megfelelõ szervezeti képviselõt az állami adóhatósághoz nem jelentett be.

A gazdasági kamarákról szóló törvény módosítása

A gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozók) számára kötelezõvé válik a kamarai regisztráció és 5000 Ft-os hozzájárulás megfizetése. Az újonnan alakuló cégbejegyzésre kötelezett cégeknek a cégbejegyzést követõen, az egyéni vállalkozóknak 5 munkanapon belül kell jelentkezniük a székhely szerinti kamaránál. A már mûködõ társaságoknak 2012. február 29-ig kell bejelentkezni nyilvántartásba vétel céljából. (Még nem jelenti a kamarai tagságot).

Személyi jövedelemadó

2012-tõl megszûnik az alkalmazotti kedvezmény intézménye. Évi 2.424.000 Ft.összevont jövedelemig az adó alapja nem változik (nincs bruttósítás), az e feletti részre 27 %-kal növelt összeggel kell az adóalapot megállapítani. Az adó mértéke az adóalap 16 %.
Változott az elhatárolt veszteség kezelése. A veszteség elhatárolásának szabályai nem változtak, de az adóévben elszámolt elhatárolt veszteség legfeljebb az elhatárolt veszteség nélkül számított vállalkozói adóalap 50 %-ig érvényesíthetõ.

Béren kívüli juttatásnál a juttatott érték 1,19-szerese után a juttatónak 16 % Szja-t és 10 % Ehot kell fizetnie. Összes adóteher 20,94 %.
Az egyes meghatározott juttatásoknál a juttatott érték 1,19-szerese után a juttató 16 % Szja-t és ezen adóalap után 27 % Eho-t kell fizetnie. Összes adóteher 51,17 %.
(Létezik néhány juttatás, amit a kínai munkáltatók nem szoktak alkalmazni, de ezek a juttatások is adókötelesek a munkáltató részére.)

Egyes meghatározott juttatások adózása:
– Hivatali/üzleti utazáshoz kapcsolódó étkezés;
– Távbeszélõ szolgáltatás 20 %-a;
– Adóköteles biztosítási díj;
– Csekély értékû ajándék;
– Reklám célú ajándék;
– Reprezentáció és üzleti ajándék;
– Béren kívüli juttatások értékhatár feletti része.
Külföldi kiküldetés esetén igazolás nélkül elszámolható költség nemzetközi közúti árufuvarozásban és személyszállításban gépkocsivezetõnként és árukísérõnként foglalkoztatott személynél napi 40 EUR.
Egyéb esetben a külföldi kiküldetésre tekintettel megszerzett bevétel 30 %-a, de legfeljebb 15 EUR.

Társasági adó

500 millió Ft adóalapig 10 %, afölött 19 % a társasági adó kulcsa.
A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége csak az adóévi adóalap 50 %-ig számolható el az adózása elõtti eredmény csökkentéseként. A reprezentáció és üzleti ajándék a meghatározott juttatásként adóköteles. Vállalkozási tevékenység érdekében elszámolt költségnek minõsül. Az értékcsökkenési leírás nem lehet kevesebb mint a számviteli törvény szerinti értékcsökkenés.

Minimálbér

Teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló havi minimál bére alapszintû képzettség esetén: 93 000 Ft,
heti munkaidõben foglalkoztatottaké: 21 400 Ft,
napi bér: 4 280 Ft,
órabér: 535 Ft.

Középfokú képzettség, ill. szakképzettséget igénylõ munkakör esetén havi bruttó 108 000 Ft,
heti bérben foglalkoztatottnál 24 850 Ft,
napi bérben foglalkoztatottság esetén 4 970 Ft,
órabérben történõ foglalkoztatásnál 621 Ft.

Az elvárt béremelés a munkabér 26 %-a ha a 2011. évi bér nem haladta meg az 59 600 Ft-ot. Ha ezt az összeget meghaladta, de nem érte el a 216 805 Ft-t, akkor a béremelést egy skála írja elõ, a kedvezmény mértéke keresettõl függõen 8500 és 500 Ft között van. Azt a munkáltatót aki végrehajtotta a béremelést, adókedvezmény illeti meg, amelynek mértéke a munkabértõl függ.

A kivonat készült Kissné Gombita Erzsébet munkájából.