A migráció korunk meghatározó tényezõje, amely szükségessé teszi a hazánkba érkezõ külföldiekkel való szakszerû bánásmódot, és ennek érdekében a speciális képzést. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán újonnan létrehozott Bevándorlási és Állampolgársági Tanszék ezt az igényt elégíti ki a jövõben – mondta Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezetõ egyetemi docens a Rádió Orient mûsorában vele készült interjúban.


A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a 2012. évben három felsõoktatási intézmény integrációja révén alapított egyetem. Annak Rendészettudományi Karán hozták létre a migrációs szakirányt és felelõs intézményeként a Bevándorlási és Állampolgársági Tanszéket. A migráció komplex szemléletû, felsõfokú oktatására eddig még nem volt lehetõség Magyarországon – mutatta be az új lehetõségeket Dr. Hautzinger Zoltán tanszékvezetõ.

A migráció korunk meghatározó tényezõje, fejtette ki a tanszékvezetõ, amely miatt figyelemmel kell lenni a külföldiekkel való szakszerû bánásmódra, ennek érdekében a szakspecifikus képzésre. A menekültügyi, idegenrendészeti, valamint állampolgársági területen dolgozók oktatása mellett ugyanakkor a tanszék célja, hogy segítse a migrációt érintõ tudományos munkát is. E cél elérését jól szolgálhatja, hogy a tanszék munkatársai jelentõs szakmai gyakorlattal, és publikációs tevékenységük révén tudományos érzékenységgel is bírnak.

A tanszék hallgatói a szakirányú képzés mellett az új egyetem számos lehetõségével is élhetnek. A részükre összeállított tananyag révén, különbözõ (társadalomismereti, közjogi, rendészeti stb.) tantárgyakat hallgatnak, emellett emelt óraszámban tanulnak idegen nyelvet. Széles spektrumú elméleti felkészítést követõen kapnak diplomát majd az itt tanulók – hangsúlyozta a közigazgatás rádiójának vendége, majd hozzátette: a meglévõ jó munkakapcsolat és együttmûködés biztosíthatja azt is, hogy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal támogatásával szervezhessék a szakmai gyakorlatokat. Ennek révén a diákoknak lehetõségük nyílik befogadó állomásokra, közösségi szállásokra, illetve a Hivatal regionális szervezeteihez látogatni, és közvetlenül megfigyelni, hogyan érvényesülnek a jogalkalmazásban az idegenjog különbözõ szakmai vetületei.

Az oktatás ez év szeptemberétõl zajlik, a tanszék viszonylag hamar illeszkedett be a Rendészettudományi Kar munkájába. A fiatalok érdeklõdése is számottevõ a migrációs szakirány irányába. A túljelentkezés több mint tízszeres volt.

Jelenleg tizenkilenc hallgató tanul a szakon, akikkel tanulmányi szerzõdést kötöttek. Ennek révén a szakirányon diplomázók elhelyezése a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalában lesz biztosított. A képzés értékét azonban az is növeli, ha a Hivatalon kívül más közigazgatási szervek is érdeklõdnek majd a migrációs hallgatók foglalkoztatásának lehetõségei iránt.

Mindezek érdekében folyamatosan figyelemmel kell lenni a változásokra, és a megújuló szakmai követelményekre. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az egységes közszolgálati szemlélet kialakítására is tekintettel a Rendészettudományi Karon is új tanmenetet vezet be 2013. õszétõl. Ez lehetõséget ad arra, hogy az oktatás kezdeti tapasztalatait alkalmazva fejlesszék tovább a tananyagot, illetve biztosítja azt, hogy a migrációs szakirányon belül az általánostól eltérõ szabályozás mezsgyéjén, az alapvetõ szakmai kívánalmak a jövõben is érvényesülhessenek – a jövõrõl szólva hangsúlyozta Dr. Hautzinger Zoltán egyetemi docens, a Bevándorlási és Állampolgársági tanszék vezetõje.

A teljes mûsort meghallgathatja az alábbiakban:
http://www.orient.tarhelykiraly.hu/2012/orientlive_20121025_02.mp3