2012. január 1-én elindítottuk az Európai Integrációs Alapból támogatott projektünket.

A projekt száma: EIA/2011/.1.4.1.

A projekt a 2010-ben sikeresen véghezvitt hasonló címû projekt folytatásának tekinthetõ, melynek célja elsõsorban a Budapesten élõ kínai migránsok társadalmi beilleszkedésének elõsegítése, illetve részükre integrációs szolgáltatások nyújtása. 2012-ben a korábbi projekt tapasztalatait felhasználva, a célcsoport körében felmerülõ tényleges igényekre reagálva alakítottuk ki szolgáltatásinkat, hogy az a leghatékonyabban szolgálja az integráció célját, valamint egymás kultúrájának megismerését és elfogadását. Ebben az évben kiemelt célunk lesz, hogy az Európán kívülrõl, idegen kultúrkörbõl érkezõ bevándorlókat tájékoztassuk a hazai egészségügyi rendszerrõl és a szolgáltatások igénybevételérõl, illetve a szociális és családi ellátásokról.

Szolgáltatásainkról, rendezvényeinkrõl, valamint elsõsorban a kínai migránsokkal kapcsolatos eseményekrõl honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.

Az aktuális, illetve a korábban feltöltött híreket és eseményeket a felsõ menüsorra kattintva idõrendben tekintheti meg!