Lezárult az Artemisszió Alapítvány TÁMOP-3.4.1.B-08/1. kódjelû projektje, mely a Dob utcai Magyar-Angol kéttannyelvû Iskolában tanuló migráns diákok iskolai beilleszkedését volt hivatott elõsegíteni. Az iskolában 1994 óta vannak jelen a migráns tanulók, létszámuk tanévenként változik, jellemzõen 15 és 40 fõ között van. Az egyes diákok különbözõ évfolyamokon, különbözõ osztályokban tanulnak. Ugyan az iskola pedagógiai programjában kiemelt feladatként határozzák meg a másság elfogadtatását, az esélyegyenlõség biztosítását, de a hatékonyabb pedagógiai munka érdekében további fejlesztések voltak szükségesek. Erre nyújtott lehetõséget a Bábel pályázat.

A projekt elemei

Interkulturális akkreditált képzés tartása tanároknak

A képzésen résztvevõk bõvítették ismereteiket a multikulturális forrásairól, következményeirõl, támpontokat kaptak annak értelmezéséhez, hogy a kulturális sokféleség milyen szükségleteket vet fel az oktatásban és alapismereteket szereznek a magyar iskolákban képviselt kulturális kisebbségekrõl. Ezen felül elsajátították az interkulturális kommunikáció alapvetõ eszköztárát, mely felkészíti õket egy eltérõ kulturális csoport megismerésére, kulturális eredetû konfliktusok elemzésére, megelõzésére, feloldására, illetve megismerkedtek az interkulturális pedagógia elméleti hátterével és alkalmazási területeivel, annak érdekében, hogy képessé váljanak a kulturális sokszínûséget aktívan bevonni a pedagógiai munkájukba.

Interkulturális csoportfoglalkozások tartása gyerekeknek

A foglalkozások célja az volt, hogy elõsegítsék a migráns tanulók beilleszkedését és növeljék a többségi tanulók nyitottságát. Az interaktív gyakorlatok keretében a résztvevõk a saját identitásuk és kulturális hátterükkel való együtt járás, az interkulturális találkozások, az ezekbõl adódó konfliktusok kezelésével, illetve a migráció témakörével foglalkoznak.

További információ a programról az Artemisszió Alapítvány honlapján:
www.artemisszio.hu

A Magyar-Angol Kéttannyelvû Általános Iskola és Vendéglátó Szakiskola honlapja:
www.dobsuli.hu