Az alábbi összefoglalóban a 2012-es évre vonatkozó családtámogatási rendszert igyekeztünk közérthetõbbé tenni. Mivel minden eset egyedi, így célszerû felvenni a MÁK-al (Magyar Államkincstárral), illetve a TB-vel a kapcsolatot, részletesebb és pontos felvilágosítást ez a két szerv is tud adni. …és a legfontosabb: szülés után az apáknak jár 5 nap szabadság (de csak a munkahelyrõl)!
A támogatásokat két csoportba sorolhatjuk: alanyi jogon járó, illetve biztosított jogviszonyhoz kötött juttatások.

ALANYI JOGON JÁRÓ JUTTATÁSOK (’98. évi LXXXIV tv.)

Általános tudnivalók: a családi pótlék és az anyasági támogatás mindenkinek jár, a Gyes annak, akinek nem volt biztosítási jogviszonya, tehát nem rendelkezett jövedelemmel, nem volt regisztrált munkakeresõ, vagy a gyed után megigényli. Ezek a gyermek(ek) születése után igényelhetõk, mikor megjöttek a következõ papírok:
születési anyakönyvi kivonat, lakcím-, TAJ-kártya. Ezeket automatikusan postázzák az anya lakcímére, általában két hét alatt megjönnek. Az igénylõlapok a MÁK-nál (Magyar Államkincstárnál) kérhetõk, illetve a netrõl letölthetõk. Igénylés helye: MÁK, az igénylést az igénylés elõtti két hónapra lehet érvényesíteni, vagyis két hónapon belül be kell adni a papírokat.

1. Családi pótlék:
– a gyermek 20 éves koráig jár, amíg tanulmányokat folytat;
– teljes hóra jár, minden hó 3.-ig utalja a MÁK (ha számlára kérik);
– 1 gyermek után 12.200 Ft. (egyedülálló esetén 13.700 Ft);
– 2 gyermek után 13.300 Ft/ gyermek (egyedülálló esetén 14.800 Ft/ gyermek);
– 3 és több gyermek után 16.000 Ft/ gyermek (egyedülálló esetén 17.000 Ft/ gyermek);
– tartósan beteg gyermek után 23.300 Ft (egyedülálló esetén 25.900 Ft);

2. Anyasági támogatás, vagyis kelengyepénz:
– egyszeri támogatás, összege a mindenkori minimális öregségi nyugdíj 225%-a: 64.000 Ft, ikrek esetén gyermekenként ennek 300%-a, vagyis 85.000 Ft/ gyermek, az igénylés után 8 napon belül utalják;
– feltétele, hogy az anya négyszer (koraszülés esetén egyszer) megjelenjen terhesgondozáson (magánorvosi rendelõben tett látogatás ebbe nem számít bele), de ha öt hón túl külföldön tartózkodott, e nélkül is jár;
– az igazolást a 36. héten adjuk a terhesgondozáson.

3. Gyes, vagyis gyermekgondozási segély:
– összege a mindenkori öregségi nyugdíj minimuma, fix összegû (havonta brutó 28.500 Ft, nettó 25.650 Ft), ikrek esetén ez 200%;
– a gyermek 3 éves koráig jár, ikrek esetén a tanköteles koruk évének végéig jár, tartósan beteg gyermek esetén 10 éves korig jár;
– nagyszülõ a gyermek egy éves kora után veheti át, ehhez mindkét szülõ beleegyezése kell (más támogatásra akkor nem lesz jogosult);
– a gyermek 1 éves kora után lehet mellette dolgozni, heti max 30 órában, otthon végzett munka esetén korlátlan órában;
– nyugdíjjárulékot (1%) vonnak belõle, szolgálati idõnek számít.

Összeállította az Ediktum Alapítvány