Egy különleges migrációs stratégia: a kínaiak Magyarországon
A rendszerváltás óta velünk élnek, mégis alig ismerjük õket. Hivatalos adatok alapján tízezer körülire tehetjük a létszámukat, de rendszeresen túlbecsüljük õket. A cikk három migrációkutató és számos tanulmány segítségével mutatja be a kínai bevándorlás jellegzetességeit, és megpróbálja felvázolni, milyen a kínai migráns archetípusa.

A magyarországi kínai bevándorlást egy megkötésekor nem különösebben jelentõs kínai-magyar konzuli egyezmény indította el: 1988-ban a szerzõdésbe belekerült, hogy eltörlik a két ország közötti vízumkényszert. Egy évvel késõbb a Tienanmen téri események és a magyar rendszerváltozás miatt felértékelõdött a szabad utazás lehetõsége és kínaiak ezrei indultak el, hogy a felkelés nyomán kialakult bizonytalan politikai légkört, egy esetleges keményvonalas gazdasági fordulatot elkerülve a piacgazdaságot éppencsak tanuló országban biztosítsák megélhetésüket. A vándorláshoz hozzájárult a kínai gazdaságot 1989-1991-ben sújtó recesszió is. A Belügyminisztérium adatai szerint 1990-ben több mint 11 ezer, a következõ évben több mint 27 ezer kínai állampolgár érkezett Magyarországra, miközben a ’80-as években még alig kimutatható a jelenlétük.

Szerzõ: Karácsony Szandra

Forrás: Kitekintõ

Teljes cikk letölthetõ:
http://kitekinto.hu/eia/2011/03/12/egy_kulonleges_migracios_strategia_a_kinaiak_magyarorszagon

A cikk az Európai Integrációs Alap által támogatott „Bevándorlók – mellettünk” címû projekt keretében készült.