Rendezvényeinken a résztvevőkre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

Jelen tájékoztató az Ön, a képzésünkön részt vett hallgató általunk gyűjtött személyes adataira vonatkozik.

Az Alapítvány adatai

Ediktum Alapítvány a Magyarországon élő külföldiek megsegítésére

Nyilvántartási szám: 01-01-0009275

Adószám: 18186000-1-42

A kapcsolódó kérdéseket ímélben (info@ediktum.hu) , telefonon (+36309706901) és személyesen is felteheti.

 1. A tájékoztató módosítása

Az alapítvány fenntartja a jogot a tájékoztató egyoldalú módosítására. A mindekori tájékoztatót a www.ediktum.hu/gdpr címen találhatják meg.

 1. Kezelt adatok köre és adatkezelési céljaik

3.1 Fénykép megőrzése szakmai célokra történő felhasználásra

a, Ak. jogalapja: az érintett hozzájárulása (2016/679 EU-Rendelet alapján)

b, A kezelt adatok köre:

 • a rendezvényen résztvevőről készült fénykép

c, Ak.időtartama: hozzájárulás visszavonásáig

d, Fenti adatokhoz hozzáférése van:

 • Az Alapítvány rendezvényszervező munkatársa
 • A projekt szakmai vezetője
 • Projektvezető

 

 

 

 • Tájékoztató hírlevél

a, ak.alapja: személyes hozzájárulás

b, adatok: név, ímélcím

c, visszavonásig/leiratkozásig

d, a hírlevél felelős koordinátora

 1. Adatok tárolása

Az adatokat Alapítvány saját ftp-szerveren tárolja, elérhetősége: www.ediktum.hu

 1. Adattovábbítás

Projekt esetén a projekt kiírójának (amennyiben feltétele a projekt lehívásának).

 1. Hírlevélről leiratkozás

info@ediktum.hu ímélcímre megfogalmazott nevet és ímélcímet tartalmazó, leiratkozó íméllel.

 1. Képzésen résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Az résztvevő jogosult az adataihoz hozzáférni, tájékoztatást kérni, kérheti azok helyesbítését, törlését valamint az adatkezelés korlátozását. Megilleti az adathordozáshoz való jog.

Ezen jogaival a fent jelzett elérhetőségeken élhet. Az alapítvány maximum a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a résztvevőt a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Amennyiben intézkedés nem történik, úgy egy hónapon belül tájékoztatni kell a résztvevőt az elmaradás okáról, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A tájékoztatás díjmentes, amíg a kérelem nem megalapozatlan illetve rendszeresen ismétlődő, túlzó jellegű.

Budapest, 2018.november 1.

 

Nyelvi és egyéb fejlesztéseinkre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 1. Általános rendelkezések és elérhetőségek

Jelen tájékoztató az Ön, illetve gyermeke, a fejlesztésünkön részt vett hallgató általunk gyűjtött személyes adataira vonatkozik.

Az Alapítvány adatai

Ediktum Alapítvány a Magyarországon élő külföldiek megsegítésére

Nyilvántartási szám: 01-01-0009275

Adószám: 18186000-1-42

A kapcsolódó kérdéseket ímélben (info@ediktum.hu) , telefonon (+36309706901) és személyesen is felteheti.

 1. A tájékoztató módosítása

Az alapítvány fenntartja a jogot a tájékoztató egyoldalú módosítására. A mindekori tájékoztatót a www.ediktum.hu/gdpr címen találhatják meg.

 1. Kezelt adatok köre és adatkezelési céljaik

3.1 Képzésre jelentkezés

a, Ak. jogalapja: az érintett hozzájárulása (2016/679 EU-Rendelet alapján)

b, A kezelt adatok köre:

 • saját név
 • születési név
 • anyja neve
 • születési hely, idő
 • nem
 • ímélcím
 • telefonszám
 • iskolájának neve, osztálya
 • lakcím
 • fotó

c, Ak.időtartama: diák/szülő hozzájárulásának visszavonásáig

d, Fenti adatokhoz hozzáférése van:

 • Az Alapítvány képzési munkatársa
 • A projekt szakmai vezetője
 • Projektvezető

 

 

 

 • Kapcsolattartás a képzés alatt

a, ak. jogalap: ld fent

b, adatok: név, ímélcím

c, időtartam: visszavonásig illetve projekt esetén a lezárástól számított 10 évig

d, hozzáférés:

 • Projektvezető
 • Szakmai vezető

 

 • Tájékoztató hírlevél

a, ak.alapja: személyes hozzájárulás

b, adatok: név, ímélcím

c, visszavonásig/leiratkozásig

d, a hírlevél felelős koordinátora

 1. Adatok tárolása

Az adatokat Alapítvány saját ftp-szerveren tárolja, elérhetősége: www.ediktum.hu, a fényképeket saját honlapján és közösségi médiafelületein felhasználja. (Amennyiben nem járul hozzá, legyen szíves aláhúzni: a fotók közzétételéhez nem járulok hozzá.)

 1. Adattovábbítás

Projekt esetén a projekt kiírójának (amennyiben feltétele a projekt lehívásának).

 1. Hírlevélről leiratkozás

info@ediktum.hu ímélcímre megfogalmazott nevet és ímélcímet tartalmazó, leiratkozó íméllel.

 1. Képzésen résztvevő adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 

Az résztvevő jogosult az adataihoz hozzáférni, tájékoztatást kérni, kérheti azok helyesbítését, törlését valamint az adatkezelés korlátozását. Megilleti az adathordozáshoz való jog.

Ezen jogaival a fent jelzett elérhetőségeken élhet. Az alapítvány maximum a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a résztvevőt a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Amennyiben intézkedés nem történik, úgy egy hónapon belül tájékoztatni kell a résztvevőt az elmaradás okáról, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A tájékoztatás díjmentes, amíg a kérelem nem megalapozatlan illetve rendszeresen ismétlődő, túlzó jellegű.

Budapest, 2018.