A weboldal üzemeltetõje és tartalmi szerkesztõje az Ediktum Alapítvány a Magyarországon élõ külföldiek beilleszkedéséért.

Alapító: Juhászné Nagymáté Éva

Kuratóriumi Elnök: Klima Lászlóné dr. Katona Erzsébet

A Kuratórium tagjai: Gegus Ildikó, Grexa Izabella

Az Alapítvány székhelye: 1081 Budapest, Rákóczi út 73. II/1.

Bírósági bejegyzés száma: 12.PK.60.462/2004.

Adószám: 18186000-1-42

Gazdálkodási forma: non-profit társadalmi szervezet, közhasznú alapítvány

E-mail: info@ediktum.hu

Honlap: http://www.ediktum.hu/

Copyright © Ediktum Alapítvány.
Minden jog fenntartva.

A weboldalon szereplõ logókat, védjegyeket, cég-, márka- és termékneveket azok jogtulajdonosai birtokolják.