A nemzetközi migráció a fogadó és a származási országokban egyaránt hozzájárult a növekedéshez és a jóléthez. Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) szerint a migránsok sok iparosodó ország számára a betanított és segédmunkások értékes forrását, a fejlett országok számára pedig a magasan képzett munkaerõ forrását jelentik, ezáltal segítik ez utóbbiakat a gazdasági versenyképességük megõrzésében.
A világ migráns népességének növekedési üteme az 1960-as és az 1990-es évek között több mint a duplájára nõtt, 1985 és 1990 között elérte a 2,6 százalékot, és az elõrejelzések szerint ez a tendencia a 21. században minden bizonnyal gyorsulni fog.
A „migráns munkavállalók” kifejezés különbözõ migrációs okokkal és szakképzettségi szintekkel rendelkezõ emberek széles körét takarja. A munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet tekintve e munkavállalók nem mindegyike van kockázatnak kitéve, ám a migráns munkavállalókkal kapcsolatban három munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kérdés ad aggodalomra okot. Ezek a következõk:

– A magas kockázatú ágazatokban a migráns munkavállalók magas foglalkoztatási aránya;
– Nyelvi és kulturális akadályok emelkednek a kommunikáció, valamint a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén folyó képzés elé; és
– A migráns munkavállalók gyakran sokat túlóráznak és/vagy rossz egészségi állapotban vannak, és ezért hajlamosabbak arra, hogy munkahelyükön balesetet szenvedjenek vagy megbetegedjenek.

Több kutatásra van szükség a migráns munkavállalókat érõ foglalkozási kockázatokkal kapcsolatban, mivel bár a migrációval, az egészséggel és a munkakörülményekkel kapcsolatban rendelkezésre áll szakirodalom, kevés az, ami mindezeket a kérdéseket összeköti. A témát bonyolítják a „migráns” kifejezés változó fogalom meghatározásai, az eltérõ szóhasználat alkalmazása, a megbízható statisztikák hiánya, valamint az, hogy a témával foglalkozó anyagok jó része az Egyesült Államokból származik, és nem feltétlenül ültethetõ át az EU keretei közé.
Ehhez hasonlóan több helyes gyakorlatra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a munkáltatók, a munkavállalók biztonsági képviselõi és más érdekelt felek gyakorlati megoldásokat találhassanak a migráns munkavállalókat érõ ártalmak megelõzésére.

Cikkek a migráns munkavállalókkal kapcsolatban az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség honlapján: https://osha.europa.eu/hu