A Tárki egy korábbi kutatásában arra mutatott rá, hogy 2010 óta jelentõsen megnõtt a külföldi munkavállalást fontolgatók száma hazánkban. Természetesen ez nem jelent automatikusan valódi cselekvést, a migrációs szándék mégis történelmi magasságban van Magyarországon.

A bevándorlókkal szembeni elutasítás igen magas Magyarországon annak ellenére, hogy valójában igen alacsony a hazánkban élõ külföldiek száma, és ha még azt is hozzátesszük, hogy ezen „külföldiek” nagy része határon túli magyar (tehát kulturálisan hasonló közegbõl jön), akkor igen érdekes képet kapunk. Összességében elmondhatjuk, hogy a külföldiek igen alacsony száma ellenére jelentõs azok száma, akik negatívan viszonyulnak hozzájuk. Ez persze összefügg azzal, hogy nemcsak a bevándorlók, hanem a hazai kisebbségek számát is jelentõsen felülbecsüljük a Tárki egy másik kutatása szerint.

Bevándorlók száma Magyarországon és az EU-ban 2010-ben 32.5 millió külföldi (értsd: nem rendelkezik az adott ország állampolgárságával) élt az EU 27 tagállamában, ami az összlakosság 6,5 százaléka. A többségük, 20.2 millió nem másik uniós tagállam állampolgára volt. A „maradék”, 12.3 millió pedig másik tagállam állampolgára. Csak Luxemburgban, Írországban, Belgiumban, Cipruson, Szlovákiában és Magyarországon több az olyan külföldiek száma, akik más uniós államból érkeztek. Ebben persze nincsenek benne a második generációs bevándorlók, akik már rendelkeznek az adott ország állampolgárságával, de az arányok így is jól szemléltetik, hogy Magyarország nem célország az unión kívül bevándorlóknak.

A külföldi születésû (nem az adott országban született, de rendelkezhet az adott ország állampolgárságával) 47.3 millió lakosból (ami az EU 9,4 százaléka) 31.4 millió született nem uniós országban, míg 16 millió másik tagállamban. Csak Luxemburgban, Írországban és szintén Magyarországon voltak többen a más uniós tagállamban született lakosok, a nem az EU-ban születettekhez képest.

Az EU felmérései szerint is Európában mi, magyarok vagyunk a leginkább idegenellenesek. Magyarországon tavaly nagyjából 200 ezer külföldi tartózkodott, a menekültek száma pár ezer körül ingadozik az utóbbi években. Az Eurostat szerint ebbõl 120 ezer más uniós tagállam állampolgára, míg 80 ezren máshonnan érkeztek. A nem Magyarországon születettek csoportja 436,6 ezer, amelybõl 292,3 ezer más tagállamban született, míg 144,3 ezren más országokban.

Forrás: www.tenytar.blog.hu