A kiadvány a KSH Népességtudományi Kutatóintézet honlapjáról letölthetõ!
(www.demografia.hu)

A kiadványban a migrációra vonatkozó cikk:

Gödri Irén – Nemzetközi vándorlás

A külföldi népesség száma es aranya Magyarországon es az európai országok többségében évrõl évre nõ. Az EU27 tagállamaiban 2010-ben regisztrált 1,4 millió fõs népességnövekedés közel kétharmada (0,9 millió) a pozitív vándorlási egyenlegbõl adódott. A bevándorlás az elmúlt évtizedekben Magyarország esetében is hozzájárult az alacsony termékenységbõl adódó népességfogyás mérsékléséhez, megállítani azonban nem tudta azt. A népességfogyás folyamatát – es ezzel együtt a népesség elöregedését, az aktív korúak arányának csökkenését – erõsíti ugyanakkor a kilencvenes években kibontakozó és 2004 után nagyobb lendületet kapott elvándorlás is, amelynek nagyságáról azonban nincsenek pontos adataink. Így az sem állítható egyértelmûen, hogy a tényleges vándorlási egyenleg pozitív lenne, holott a hivatalos adatok alapján annak mutatkozik…

Teljes cikk regisztráció után letölthetõ a honlapról:
http://www.demografia.hu/index.php/kiadvanyok/demografiai-portre