Társadalombiztosítási változások


Megszûnt a társadalombiztosítási járulék, helyette bevezetésre került a szociális hozzájárulási adó, melynek mértéke 27 %. Alapja megegyezik a régi társadalombiztosítási járulék alapjával.
– Nyugdíjjárulék 10 %.
– Egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék 8,5 % (természetbeni egészségbiztosítási járulék 4 %, pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 %,
– munkaerõ piaci járulék 1,5 %. Az egészségbiztosítási járulékot minden jogviszonyban meg kell fizetni.
– Munkaviszonyban álló alkalmazottak járulékának alapja a szociális hozzájárulási adó, a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék esetében is a munkabér.

Társas vállalkozó (Cég) a személyes közremûködésre tekintettel megszerzett
jövedelem, de legalább a rá irányadó minimálbér (Tbj. szerinti fogalom) után fizet 10 % mértékû nyugdíjjárulékot, és legalább a minimálbér másfélszerese után fizeti meg a 8,5 % egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulékot. A szociális hozzájárulási adó alapja a személyes közremûködéssel megszerzett jövedelem, de legalább a minimálbér 112,5 %-a. Ugyanez a szabály vonatkozik az egyéni vállalkozókra is.

Az EVA szerint adózó egyéni vállalkozó a rá irányadó minimálbér, illetve annak másfélszerese után fizeti meg ugyanezen terheket. Egyoldalú nyilatkozattal választhatja nagyobb összegû járulék megfizetését is.
Az átalányadó szabálya szerint adózó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelem, de legalább a minimálbér, illetve annak másfélszerese után fizeti a járulékot.

A vezetõ tisztségviselõk társadalombiztosítási jogállására vonatkozóan 2012. január 1-jétõl új szabályok kerülnek bevezetésre.

Abban az esetben, ha a vezetõ tisztségviselés megbízás alapján történik, vizsgálni kell, hogy a tag csak vezetõ tisztségviselõi feladatokat lát el, vagy a tag a társas vállalkozásban egyidejûleg más tevékenységet is végez-e?

Ha a tag megbízásos jogviszonyban kizárólag ügyvezetõi feladatokat lát el, tehát mellette a társaságban más tevékenységet nem végez, a megbízásra tekintettel 2012-tól már társas vállalkozónak minõsül.

Az ügyvezetésen felüli munkavégzés, közremûködés jellemzõen munkaviszonyban, megbízásban látható el, vagy személyes közremûködés formájában történt, ez utóbbi társas vállalkozói jogviszonynak minõsül.

Ha az egyéni vállalkozó, a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkozással járó munkaviszonyban áll,vagy közép- vagy felsõoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, akkor egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói jövedelem, társas vállalkozás tagja esetén a tagi jövedelem kivét után fizeti a járulékot. Az szerint dózó egyéni vállalkozó az EVA tv-ben meghatalmazott adóalap 4 %-a után fizeti a járulékot. Az átalányadózó egyéni vállalkozó az átalányban megállapított jövedelem után fizeti a járulékot.

Egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke: 6390 Ft / hó, azaz 213 Ft/nap.

Egyszerûsített vállalkozói adó

Az EVA szerinti választás esetén, ezen adózási forma megtartásának bevételi értékhatára évi 25 millió fortintról 30 millió forintra emelkedett. Az EVA mértéke a pozitív adóalap 37 %-a az eddigi 30 % helyett.

Egészségügyi hozzájárulás

A kifizetõnek a béren kívüli juttatás adóalapként meghatározott összege (a jövedelem 1,19-szerese) után 10 %-os mértékû EHOT kell fizetnie. Éves szinten 500 ezer Ft felett adott egyes meghatározott juttatás utáni 27 %-os mértékû eho összegét az adóévet követõ év május hónapjának kötelezettségeként kell bevallani és megfizetni. A fizetési kötelezettséget csökkenti az ilyen juttatás után megállapított 10 %-os mértékû eho. Az átalányadózó mezõgazdasági õstermelõ eho-ja az átalányjövedelem 15 %-a lesz.

Szakképzési hozzájárulás

A szakképzési hozzájárulás alapja 2012-tõl már nem a társadalombiztosítási járulék alapja, hanem az egészségbiztosítási és munkaerõ piaci járulék alapja. Mértéke változatlanul 1,5 %. 2012-tõl az adóelõlegek megfizetését és bevallását mindenkinek havi rendszerességgel kell teljesítenie. Megszûnik a saját dolgozók képzésére fordított költségek é az egyetemek, fõiskolák számára adható fejlesztési támogatás költségének bruttó kötelezettségbõl történõ levonási lehetõsége.

Az összeállítást jogi szakértõnk nyilvánosan hozzáférhetõ adatok alapján készítette.