Elsõ rész

Az EDIKTUM Alapítvány cikksorozatot indít arról, hogy Magyarországon hogyan tehetõ alapítvány, mik a gazdálkodásukra vonatkozó fõ szabályok, és egy alapítvány milyen adókedvezményekre jogosult.

Az egyesülési jog mindenkit megilletõ alapvetõ szabadságjog Magyarországon, amelyet zavartalanul lehet gyakorolni.

Az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van arra, hogy másokkal szervezeteket, illetõleg közösségeket hozzon létre vagy azok tevékenységében részt vegyen.

Magánszemély, kft., részvénytársaság, betéti társaság tartós közérdekû célra alapító okirattal alapítványt hozhat létre.

Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott célja alapján a következõ tevékenységekre hozható létre például:
• környezetvédelem,
• állatvédelem,
• sport,
• kultúra, mûvészet, fotó, film, zenei, tánc,
• adományok gyûjtése,
• vállalkozásokért,
• hajléktalanokért,
• karitatív,
• egyházi,
• kisebbségekért,
• foglalkozási csoportokat összefogó (pl. egy szakma fejlesztését elõsegítõ) tevékenység,
• oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás),
• kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány),
• egészségügyi tevékenység (pl. betegeket, mozgássérülteket, egészség megõrzést segítõ alapítvány),
• szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idõsek támogatása),
• településfejlesztési tevékenység,
• jogvédõ tevékenység (pl. állampolgári jogok védelme, fogyasztói jogvédelem),
• közbiztonság-védelmi tevékenység (pl. bûnözõk társadalmi rehabilitációja),
• nemzetközi tevékenység (pl. nemzetközi kulturális, baráti és cserekapcsolatok),

Az alapítványt nyilvántartásba kell venni. Céljai elérése érdekében folytathat vállalkozási tevékenységet. Az alapítvány és az alapítványok támogatói számos adókedvezményre jogosultak.

(folytatás a következõ cikkben)