Második rész

Az alapítványokról szóló cikksorozatunk elsõ részében felsoroltuk azokat a tartós közéleti célokat, amelyek megvalósítására, amely tevékenységek ellátására Magyarországon alapítvány hozható létre.
Alapítvány elsõdlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat a célokat nem veszélyeztetve azonban végezhet vállalkozási tevékenységet. A gazdálkodása során elért eredményt az alapítványi célok megvalósítására és közhasznú tevékenységére fordíthatja, azt nem osztja fel.
Az alapítvány jogi személy. Alapítvány létrehozásához alapító okirat és bíróság nyilvántartásba vétele szükséges.
Az alapító okiratban az alapítvány nevét; célját, céljára rendelt vagyont és annak felhasználási módját, és az alapítvány székhelyét meg kell jelölni. Alapítvány nyílt vagy zárt alapítványként alapítható, amely az alapítványhoz való csatlakozás lehetõségét jelenti.
Ha az alapító az alapítványhoz való csatlakozást megengedi, akkor nyílt az alapítvány. A nyílt alapítvány mûködése során ahhoz bárki csatlakozhat, vagyona a támogatásokkal gyarapodhat. Nyílt alapítvány alapításakor az alapítvány rendelkezésére elegendõ olyan mértékû vagyont bocsátani, amely a mûködése megkezdéséhez feltétlenül szükséges. Ez a bírósági gyakorlat szerint kb. 100.000.-Ft.
Zárt alapítványhoz további személyek nem csatlakozhatnak. Ebben az esetben tehát az alapításkor a szükséges vagyont nagyobb összegben kell meghatározni.
Az alapítvány bejegyzését az annak székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetõleg a Fõvárosi Bíróság végzi.
A kérelemhez csatolni kell az alapító okiratot, a banki igazolást arról, hogy az alapító az alapítói vagyont az alapítvány rendelkezésre bocsátotta.

Az alapító okiratban az alapítványi vagyon kezelésére, az alapítvány mûködtetésére és képviseletére jogosult kuratóriumot, és mûködésének ellenõrzésére felügyelõ bizottságot kell választani. A bírósági nyilvántartásba vételhez a kuratórium és a felügyelõ szerv tagjainak elfogadó nyilatkozatát, a székhely használatára jogosító okiratot is csatolni kell. Az alapítvány nyilvántartásba vételéhez sem illetéket, sem közzétételi költségtérítést, sem más díjat nem kell fizetni. Az alapítvány a mûködése során is általában illetékmentesen járhat el, pl. meghívólevél, APEH igazolás esetén.

dr. Juhász Gertrud

(folytatás a következõ cikkben)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.